GPS verhalen van Soekky stories
gebruik en privacy

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid 6 december 2021

Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid van Soekky stories

 

Om veilig en verantwoord voor je omgeving een Soekky stories app te gebruiken hebben we onderstaande gebruiksvoorwaarden opgesteld. Wanneer je de Soekky stories app of een van de white label varianten van Soekky stories downloadt, ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden goed te lezen voordat je met een Soekky stories app op pad gaat. 


Privacy:

We zijn van mening dat privacy enorm belangrijk is. Zeker in deze tijd van mobiele data waarin een ieder een mobiel trackbaar apparaat bij zich draagt. Daarom willen we graag aangeven hoe wij verantwoord omgaan met de privacy van gebruikers van de soekky stories app of een van de white label varianten.



Soekky Stories, KvK nr. 50277855


Versie: 23 decmeber 2021.

Gebruiksvoorwaarden:


Door de app te downloaden en te gebruiken, ga je met het onderstaande akkoord:


Een Soekky stories app wordt ten alle tijde onder begeleiding van een ouder of voogd gebruikt. Wij raden kinderen onder de 18 jaar af om alleen op pad te gaan met de Soekky Stories app. Als je als ouder van mening bent dat jouw kind wel zelfstandig op pad kan met een Soekky stories app, is dat geheel voor je eigen risico.


Iedereen die meeloopt met een Soekky stories app is verplicht de lokale verkeersregels op te volgen, en gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn om deelname in het verkeer veilig maken (zoals stoplichten, zebrapaden en voetgangerspaden).


Wanneer je de app downloadt, ziet de appstore of de playstore precies welke functies jouw device heeft. Er wordt dan een app geïnstalleerd met de functies die door jouw device worden ondersteund.


Het gebruik van een Soekky stories app is volledig voor eigen rekening en risico.

 

Veranderingen op de route

De speurtochten of routes worden gecontroleerd door lokale beheerders. Het kan zijn dat er veranderingen in het landschap, camping of stad het niet mogelijk maken de route te lopen zoals aangegeven op de kaart in een Soekky stories app. Uiteraard doen wij en de beheerder ons best het eventuele ongemak voor te zijn en worden de vragen of routes aangepast wanneer dat nodig is.

Blijf zoveel mogelijk op de paden. Laat het ons vooral weten wanneer er op een van de Soekky stories routes iets is veranderd en dat daardoor de route niet gelopen kan worden. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de contactgegevens die opgenomen zijn in het menu van de desbetreffende app. Eventueel kunnen wijziging ook doorgegeven worden via soekky stories, wij zullen deze wijziging dan doorgeven aan de beheerder van de route.


Misbruik

We hebben er alles aan gedaan om van de Soekky stories apps veilige routes en avonturen te maken voor kinderen en volwassenen. Ook al doen we er alles aan om te verzekeren dat gebruikers en bezoekers van de app deze gebruiksvoorwaarden navolgen, wij kunnen niet beloven dat iedereen dat zal doen. Als iemand de app op een manier gebruikt waarop de app niet gebruikt mag worden, zonder dat wij dit weten, dan zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat die persoon doet, voor zover dat de wet dit toelaat.


Intellectueel eigendom

De app, alle illustraties, foto’s, logo’s, teksten en andere elementen die je in de app of in een van de white label varianten en op de website ziet, zijn beschermd met intellectuele eigendomsrechten. Je mag niets van de apps of van de website kopiëren, vermenigvuldigen, veranderen, verkopen of weggeven tenzij wij of de rechtmatige eigenaren je eerst schriftelijk toestemming geven. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de door de eventuele beheerder van de speurtocht gebruikte en geplaatste foto’s, illustraties en opdrachten omdat deze door de beheerder van de Speurtocht/routes zelf worden ingevoerd.


Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken, enige schade aan je device(s) of enig andere opgelopen blessures die tijdens het gebruik van een Soekky Stories app mogelijk kunnen optreden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om veilig van start naar alle locaties te navigeren.

 

Privacybeleid:


We nemen uw privacy serieus, lees hoe we met uw gegevens omgaan.


Dit privacybeleid beschrijft de informatie die we verzamelen op of via een Soekky stories app, hoe we dergelijke informatie gebruiken, en de stappen die we nemen om dergelijke informatie te beschermen.

Hoe beschermen we uw informatie?

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die de informatie vertrouwelijk moeten houden. Bovendien wordt alle informatie die u verstrekt, versleuteld via Secure Socket Layer (SSL)-technologie.


De verwerking van persoonsgegevens, zoals de spelersnaam, e-mailadres, lokatie-gegevens en uitgevoerde opdrachten van de gebruiker moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Soekky stories zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en bewaren voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, en deze worden na drie maanden automatisch verwijderd.

Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor het beheer van onze apps.   Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, of als er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we toestemming van de gebruiker.

Wilt u dat uw gegevens gewist worden dan kunt u ons een e-mail sturen met een verzoek hiertoe. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk realiseren. Ons e-mail adres hiervoor is info@soekkystories.nl.


Vragen

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of de privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@soekkystories.nl